2018-12-28
Aktualności / Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Szczurowej zakończona
 
Gmina Szczurowa- będąca jednym z 4 partnerów projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” zakończyła prace realizowane w ramach ww. projektu.
 
Realizacja projektu zakładała wykonanie szerokiego zakresu prac w budynku Zespołu Szkół , m.in.: wymianę starych kotłów grzewczych na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe oraz pompy ciepła, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż ogniw fotowoltaicznych.
 
 
 
 
 
 
 
Wykonanie przedmiotowej inwestycji możliwe było dzięki dofinansowaniu, które Gmina pozyskała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 
Realizacja zadań będących przedmiotem inwestycji pozwoli na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku Zespołu Szkół. W perspektywie długookresowej zmniejszą się straty ciepła, wzrośnie efektywność energetyczna budynku. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów ma wynosić 9.258,33 GJ/rok.
 
 
 
 
 
 
 
 
Koszty całkowite zadania realizowanego przez Gminę Szczurowa wynoszą 2 945 531,71, w tym dotacja w kwocie 1 406 145,36, pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 787 812,91 zł. Pozostała kwota, tj. 751 573,44 zł pochodziła z budżetu Gminy Szczurowa.
 
Wykonawcą projektu była firma NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Krosna.

UG Szczurowa