2019-01-11
Aktualności / Gminny Turniej Tenisa Stołowego- ferie 2019
Regulamin
Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego

Sezon 2019
 
1. Cel i zadania:
 • popularyzacja tenisa stołowego,
 • zapewnienie aktywnego wypoczynku młodzieży oraz osobom dorosłym.

2. Organizatorzy:
 • rozgrywki organizowane są przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
 • rozgrywki zostaną rozegrane pod nadzorem Komisji w składzie:
  1. Grzegorz Zarych- przewodniczący
  2. Elżbieta Solak- członek
  3. Joanna Kuliszewska- członek
  4. Arkadiusz Wąs- członek
 
3. Termin i miejsce:
 • Gminne rozgrywki zostaną rozegrane o godz. 10:00 w dniu:
  Kat. I - 23.01.2019 r. ŚRODA

  Kat. II - 24.01.2019 r. CZWARTEK
  hala sportowa w Szczurowej
 
4. Uczestnicy, przepisy:
 • w turnieju może startować młodzież z terenu gminy Szczurowa,
 • uczestnikiem turnieju może być tylko i wyłącznie osoba wyłoniona podczas rozgrywek świetlicowych, w poszczególnych wsiach,
 • turniej będzie rozgrywany z podziałem na kategorie wiekowe, tj.
  Kat I. - do lat 12
  Kat II. - od lat 13 do 18
 • obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy indywidualnie do zgłaszających się uczestników,
 • zawody przeprowadzone będą zgodnie z uproszczonymi przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego,
 • turniej rozgrywany jest systemem zależnym od liczby zgłoszonych uczestników (pucharowym, grupowym „każdy z każdym”, grupowo- pucharowym lub innym). O wyborze systemu decyduje Komisja po przyjęciu listy uczestników,
 • ostateczny system rozegrania, uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób i ustalony zostanie w dniu zawodów,
 • zwycięzcą meczu zostaje zawodnik, który wygra 2 sety,
 • po każdym wygranym meczu zawodnik otrzyma jeden punkt,
 • w przypadku gdy na zakończenie Turnieju dwóch lub więcej uczestników zgromadzi na swoim koncie taką samą ilość punktów decyduje w kolejności: bilans bezpośrednich pojedynków, w dalszej kolejności bilans małych setów i różnica punktowa.
 
5. Nagrody:
 • dla zdobywców pierwszych trzech miejsc z każdej kategorii przewidywane są pamiątkowe dyplomy oraz puchary i nagrody rzeczowe.
 
6. Uwagi techniczne:
 • uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu zamiennym, (bezwzględnie wymagane),
 • uczestnik ma prawo rozgrywać mecze własną rakietą lub skorzystać ze sprzętu udostępnionego przez Organizatora,
 • zawodnik odpowiada materialnie za sprzęt udostępniony przez Organizatora i uszkodzony z winy zawodnika.

GCKCziS Szczurowa