2019-01-10
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa w sprawie terminów zbiorowych polowań na terenie gminy Szczurowa

Na podstawie art. 42 a i b ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa, podaje do publicznej wiadomości, informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „Sokół” w Bochni dotyczącą terminu- polowań zbiorowych /wielkoobszarowych/ w miesiącu styczniu 2019 roku- w obwodzie łowieckim nr 67 (obejmującym miejscowości: Barczków, Popędzyna, Uście Solne, część miejscowości Strzelce Wielkie), i obwód 89 (obejmujący miejscowości: Wrzępia, część miejscowości Strzelce Wielkie, Niedzieliska, Rudy- Rysie). 

Zawiadomienie o polowaniach zbiorowych- zawierające pełne dane dotyczące polowań zbiorowych. 

UG Szczurowa