2018-11-08
Aktualności / Zawiadomienie

Sesja Rady Gminy Szczurowa- 14 listopada 2018 r. Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Przejdź do
Biuletynu Informacji Publicznej

UG Szczurowa