2018-11-09
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa
Stosownie do art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, że 09 listopada 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, I piętro, na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości, lokali będących własnością Gminy Szczurowa  przeznaczonych do dzierżawy i najmu.

UG Szczurowa