2018-11-09
Aktualności / Remiza OSP w Zaborowie- już wyremontowana
Odbiorem końcowym zostały zakończone prace modernizacyjne i remontowe budynku Remizy OSP w Zaborowie. Remont ten był możliwy dzięki środkom finansowym które udało się pozyskać Gminie Szczurowa z programu „Małopolskie Remizy”. Jest to już 6 remiza która została wyremontowana na terenie gminy Szczurowa, w ramach programu „Małopolskie Remizy”. Wcześniej inwestycje zostały wykonane w Górce, Pojawiu, Rajsku, Strzelcach Wielkich i Wrzępii. 
 
Wykonany remont i zwiększenie standardu remizy pozwoli na wykonywanie zadań statutowych OSP w szerszym zakresie i na wyższym poziomie. 
 
 
 
 
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano m.in.: skucie i uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, położenie nowych wylewek i posadzek, docieplenie stropu oraz wymieniono stolarkę wewnątrz budynku remizy.

 
Kolejnymi przygotowanymi dużymi inwestycjami w obiekty remiz strażackich, na które Wójt i Skarbnik Gminy podpisali umowy 28.05.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie ze środków RPO na lata 2014-2020, są budynki w Kwikowie i Uściu Solnym. Inwestycje w tych budynkach będą na kwotę ponad 1,5 mln zł.
 
Inwestycje te realizowane będą w ramach programu rewitalizacji. 

UG Szczurowa