2018-11-07
Aktualności / Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Wójt Gminy Szczurowa, przedstawia sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 

UG Szczurowa