2018-11-06
Aktualności / Obwieszczenie Starosty Brzeskiego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z wszczętym z urzędu w dniu 13 sierpnia 2018 r. postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów we wsiach Uście Solne i Popędzyna, Gmina Szczurowa, Powiat Brzeski”. 

Poniżej Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, w którym Starosta Brzeski stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
 

Starostwo Powiatowe w Brzesku