2018-10-25
Aktualności / Zakup strojów regionalnych dla Kół Gospodyń Wiejskich
Dziewięćdziesiąt kompletów damskich strojów regionalnych wraz z obuwiem przekazano na przełomie lat 2017/2018 członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Szczurowa. Zrekonstruowano oraz uszyto haftowane koszule, zapaski, spódnice, czepce, gorsety i katanki.
 
Do tej pory komplety strojów trafiły do KGW z miejscowości Kwików (8 kompletów), Dołęga (10 kompletów), Zaborów (10 kompletów), Pojawie (8 kompletów), Wrzępia (15 kompletów), Strzelce Wielkie (13 kompletów) oraz Szczurowa (10 kompletów). 
 
 

KGW Kwików
 

KGW Dołęga
 

KGW Zaborów
 

KGW Pojawie
 

KGW Wrzępia
 

KGW Strzelce Wielkie 
 

KGW Szczurowa
 
W ostatnim tygodniu nowe stroje otrzymały Panie z Dąbrówki Morskiej (6 kompletów) oraz Woli Przemykowskiej (10 kompletów).
 

KGW Dąbrówka Morska
 

KGW Wola Przemykowska
 
Stroje dla członkiń KGW z gminy Szczurowa to repliki lub rekonstrukcje starych strojów charakterystycznych dla poszczególnych miejscowości. Zostały one wykonane przede wszystkim w oparciu o stare zdjęcia z prywatnych zbiorów członkiń KGW oraz opisy z fachowej literatury. Strój dawniej był również wyznacznikiem statusu społecznego. Strój mężatki cechował się bardziej stonowaną kolorystyką, mężatka najczęściej zakładała katankę, czepiec lub chustę, odziewacke (ciepła chusta). Zamożniejsze gospodynie miały bogato zdobione katanki. Odtworzenie wzornictwa strojów z okolic gminy Szczurowa było efektem wieloletnich badan terenowych,  przeprowadzaniem wywiadów z najstarszymi mieszkańcami gminy oraz współpraca z etnografami i wykonawcami strojów regionalnych. Znaczna różnorodność i bogactwo zdobień strojów były uwarunkowane usytuowaniem gminy na pograniczu regionów Krakowiaków Zachodnich (Szczurowszczyzna) i Krakowiaków Wschodnich (Zaborowszczyzna)- mówi Pan Michał Pastuch, koordynator zadania.
 
 
Celem zakupu strojów dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich jest kultywowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego, jego prezentacja i promocja na uroczystościach, spotkaniach i występach, podczas imprez organizowanych zarówno na terenie gminy jak i regionu. Dodatkowo operacja ma na celu podwyższenie poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz pogłębienie integracji społecznej.

GCKCziS Szczurowa