2018-10-03
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Stosownie do art. 35 Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, że 05 października 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, I piętro, na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa  przeznaczonych do sprzedaży.

UG Szczurowa