2018-09-27
Aktualności / Rozpoczął się I etap prac konserwatorskich polichromii w zespole dworsko- parkowym w centrum Szczurowej
Gmina Szczurowa w ramach kolejnej edycji konkursu realizowanego przez Województwo Małopolskie pn. „Ochrona Zabytków Małopolski” znalazła się w gronie 120 podmiotów, ze 160 wnioskujących, które po ocenie wszystkich wniosków przez komisję otrzymały dofinansowanie. Powierzchnia tych unikatowych w skali województwa polichromii wynosi 37,7 m2.
 
 
 
 
Wykonawcą wyłonionym w drodze procedury przetargowej jest Firma SECCO Krzysztof Opiłło z Krakowa. Koszt całości prac konserwatorskich I etapu wynosi blisko 50 tys. zł w tym wartość dofinansowania 30 tys. zł. 
 

 
Zespół dworsko- parkowy znajdujący się w centrum Szczurowej
 
W celu realizacji II etapu konserwacji polichromii w kwietniu br. złożony został kolejny wniosek o dofinansowanie w wysokości 278 305 zł. Wnioskowane dofinansowanie pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotowy wniosek zakłada wykonanie prac konserwatorskich na kolejnej części sufitu. Wniosek przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.      

UG Szczurowa