2018-09-14
Aktualności / Informacja o realizacji projektu "Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa"

 
Projekt nr RPMP.10.01.03-12-0278/16
pt. „Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa”
 
Okres realizacji: 01.06.2017- 31.12.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 1 898 489,27 zł
 
Dofinansowanie projektu z UE: 1 801 279,97 zł
Wkład własny: 97 209,30 zł
 
Projekt przewiduje dwa kierunki wsparcia: 
 • Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych.
 • Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u 650 uczniów ze szkół Gminy Szczurowa, tj.: 
 1. Szkoła Podstawowa Szczurowa- 220 uczniów /17 grup zajęć pozalekcyjnych/,
 2. Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie- 98 uczniów /15 grup zajęć pozalekcyjnych/,
 3. Szkoła Podstawowa Wola Przemykowska- 38 uczniów /9 grup zajęć pozalekcyjnych/,
 4. Szkoła Podstawowa Zaborów- 78 uczniów /11 grup zajęć pozalekcyjnych/,
 5. Zespół Szkolno- Przedszkolny Uście Solne- 62 uczniów /10 grup zajęć pozalekcyjnych/,
 6. Szkoła Podstawowa Szczurowa- klasy gimnazjalne- 96 uczniów /11 grup zajęć pozalekcyjnych/,
 7. Szkoła Podstawowa Zaborów- klasy gimnazjalne- 58 uczniów /6 grup zajęć pozalekcyjnych/.

W ramach projektu do 22.06.2018 r. zostało zrealizowanych 2 537 godzin zajęć pozalekcyjnych w tym:

 • Szkoła Podstawowa Szczurowa- 450,
 • Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie- 510, 
 • Szkoła Podstawowa Wola Przemykowska- 306, 
 • Szkoła Podstawowa Zaborów- 330, 
 • Zespół Szkolno- Przedszkolny Uście Solne- 300,
 • Szkoła Podstawowa Szczurowa- klasy gimnazjalne- 341,
 • Szkoła Podstawowa Zaborów- klasy gimnazjalne- 300. 
W ramach projektu zostały doposażone pracownie przedmiotowe szkół na ogólną kwotę 284 711 zł.
 
W tym:
 • Szkoła Podstawowa Szczurowa- kwota zakupu 65 533 zł
 • Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie- kwota zakupu 45 418 zł
 • Szkoła Podstawowa Wola Przemykowska- kwota zakupu 20 526 zł
 • Szkoła Podstawowa Zaborów- kwota zakupu 38 736 zł
 • Zespół Szkolno- Przedszkolny Uście Solne- kwota zakupu 33 763 zł
 • Szkoła Podstawowa Szczurowa- klasy gimnazjalne- kwota zakupu 43 580 zł
 • Szkoła Podstawowa Zaborów- klasy gimnazjalne- kwota zakupu 37 155 zł 

W ramach projektu w 2017 r. zostało zorganizowanych 5 wyjazdów naukowo badawczych dla uczniów ze szkół, 

 1. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie:
  Szkoła Podstawowa Szczurowa oraz Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie
 2. w Góry Świętokrzyskie:
  Szkoła Podstawowa Szczurowa
 3. do Chęcin- Centrum Nauki Lenarda Da Vinci:
  Szkoła Podstawowa Szczurowa- klasy gimnazjalne oraz Szkoła Podstawowa Zaborów- klasy gimnazjalne 
W ramach projektu został zakupiony sprzęt TIK- za kwotę 685 000 zł.
 
W ramach w/w zakupu zostanie m.in. utworzonych 128 stanowisk komputerowych dla uczniów oraz 24 stanowiska dla nauczycieli.
 

 Lp.

 Nazwa szkoły 
 Ilość  komputerów dla uczniów
Ilość komputerów  dla nauczycieli

 Ogółem
 1.
 Szkoła Podstawowa Szczurowa
 24
 4
 28
 2.
 Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie
 14
 4
 18
 3.
 Szkoła Podstawowa Wola Przemykowska
 12
 3
 15
 4.
 Szkoła Podstawowa Zaborów
 18 
 3
 21
 5.
 Zespół Szkolno- Przedszkolny Uście Solne
 18
 4
 22
 6.
 Szkoła Podstawowa Szczurowa- klasy   gimnazjalne
 22
 3
 25
 7.
 Szkoła Podstawowa Zaborów- klasy  gimnazjalne
 20
 3
 23
 
Razem 
 128
 24
 152

Koordynator projektu- Elżbieta Gądek