2018-09-13
Aktualności / Zawiadomienie o zarządzeniu zebrania wiejskiego uzupełniającego w Uściu Solnym
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ oraz § 5 ust. 2 w związku z § 17 ust. 1 Statutu Sołectwa Uście Solne przyjętym uchwałą Nr XII/110/2004 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 lutego 2004 roku /Dz.Urz.Woj.Małop. nr 69 poz.841/
 
Wójt Gminy Szczurowa
zarządza zebranie wiejskie uzupełniające,
na którym ma być dokonany wybór sołtysa wsi Uście Solne.
 
Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu
18 września 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 19:00
w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Uściu Solnym

UG Szczurowa