2018-09-10
Aktualności / e-Xtra Kompetentni - nabór instruktorów

Wójt Gminy Szczurowa w związku z przystąpieniem gminy do projektu „e-Xtra kompetentni bez barier w gminie Szczurowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działanie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” ogłasza nabór na  stanowiska instruktorów. 

Do pobrania z załączników:

 

 

 

 

 

UG Szczurowa