2018-08-29
Aktualności / Aktywne wakacje z Biblioteką w Uściu Solnym
Biblioteka w Uściu Solnym przy wsparciu finansowym Gminy Szczurowa była organizatorem zajęć dla dzieci podczas tegorocznych wakacji. W trakcie spotkań dzieci miały możliwość uczestnictwa w wakacyjnych akcjach czytelniczych, warsztatach plastycznych, podczas których doskonaliły swoje zdolności manuale i plastyczne, wycieczce do Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku, spotkaniu animacyjno- sportowym podczas, którego zorganizowane zostały konkursy sportowe i muzyczne. 
 
Czas spędzony wspólnie podczas spotkań zaangażował dzieci i młodzież w różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu, nauczył pracy w grupie, integrował podczas wspólnych zabaw, konkursów i zmagań sportowych. 
 
Podejmowane działania w czasie wakacji miały na celu w szczególności szeroką aktywizację młodego pokolenia, a także zaangażowanie w działalność społeczną i kształtowanie tolerancji oraz otwartości wobec innych. 
 
Galeria zdjęć 

Sylwia Gadowska, Biblioteka w Uściu Solnym