2018-09-13
Aktualności / Wniosek "e-Xra Kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa" pozytywnie zaopiniowany

Dnia 25.06.2018 roku Gmina Szczurowa złożyła wniosek e-Xra Kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa” w konkursie grantowym FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra Kompetentni- szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując wymaganą ilość punktów do przyznania grantu.

Celem projektu „e-Xra Kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa” jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług. Projekt będzie realizowany poprzez grant przyznany Gminie Szczurowa dotyczący przeszkolenia dorosłych mieszkańców gminy w zakresie kompetencji cyfrowych w następujących modułach tematycznych:    

  • „Rodzic w Internecie”,
  • „Mój biznes w sieci”,
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”,
  • „Działam w sieciach społecznościowych”,
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
  • „Rolnik w sieci”,
  • „Kultura w sieci”.
Planowane jest przeprowadzenie 17 szkoleń w wymiarze 16 godzin dydaktycznych dla grupy tj. 204 osób w wieku od 25- 74 lat.
 
Wnioskowana kwota grantu wynosi 114 240,00 złotych. W jej ramach zostanie zakupione 12 Laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkoły z terenu gminy Szczurowa.
 
Zapisy na szkolenia rozpoczną się we wrześniu 2018 roku.

UG Szczurowa