2018-08-01
Aktualności / Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w aglomeracji szczurowskiej.

Wyłoniona w drodze postępowania przetargowego Firma EKOKANWOD z Nowego Korczyna w latach 2018-2020 wykona około 11 km sieci kanalizacji oraz 191 pompowni przydomowych.

Przedsięwzięcie finansowane jest z środków europejskich i budżetu gminy przy udziale Wspólnoty Gruntowej.

 

UG Szczurowa