2018-07-06
Aktualności / Uroczyste poświęcenie i przekazanie pojazdu ratowniczego typu quad dla OSP Górka
W sobotę 30 czerwca 2018 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania pojazdu ratowniczego typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce.
 
 
 
 
 
 
 
Zakupu quada dokonano przy wsparciu finansowemu otrzymanemu od Gminy Szczurowa, Powiatu Brzeskiego, Towarzystwa Ratunkowego Górka w Chicago, Rady Sołeckiej Górki, sponsorów oraz dzięki środkom własnym OSP Górka.
 
 
Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w intencji strażaków z Górki, którą w naszym kościele odprawił ksiądz Waldemar Wołek. Po mszy strażacy przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Uścia Solnego pod batutą Kazimierza Różyckiego udali się na plac pod remizą, gdzie odbył się uroczysty apel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W apelu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej- druh Marian Zalewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku- st. bryg. Piotr Strojny, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej- st. bryg. Dariusz Pęcak, Przewodniczący Rady Powiatu- pan Kazimierz Brzyk, radny powiatu- pan Sławomir Pater, radni Gminy Szczurowa na czele z przewodniczącym- panem Kazimierzem Tyrchą oraz mieszkańcy Górki, przyjaciele i sympatycy naszej jednostki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia dla zasłużonych druhen i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce.
 
Medalem Honorowym imienia Bolesława Chomicza odznaczony został- druh Stefan Majka.
 
 
 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Piotr Mikuś, Jacek Majka, Józef Dobosz, Radosław Kłósek, Tadeusz Caban.
 
 
 
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhny i druhów: Monika Burzawa- Moskal, Anna Dobosz, Agnieszka Mikuś, Ewa Głąb, Piotr Dobosz, Emanuel Mikuś, Grzegorz Majka, Tomasz Dobosz, Zbigniew Moskal, Łukasz Prus.
 
 
Odznaką Wzorowy Strażak odznaczono druhny i druhów: Magdalena Wojnicka, Sylwia Skalska, Agnieszka Skrzyńska, Sylwia Moskal, Justyna Siudut, Ewelina Skalska, Katarzyna Kłósek, Karolina Kozik, Karolina Gurak, Magda Kozik, Małgorzata Majka- Stypka, Agnieszka Siudut, Dominika Grzywińska, Kamil Babicz, Damian Bajor, Bartosz Głąb, Dariusz Caban, Dariusz Majka, Kamil Gałek, Andrzej Głąb, Arkadiusz Głusek, Grzegorz Babicz, Piotr Mikuś, Zbigniew Moskal, Michał Różański, Sławomir Skalski, Norbert Skalski, Julian Zachara, Paweł Majka, Damian Gurak.
 
 
 
 
 
Odznaką Za Wysługę Lat odznaczeni zostali:
 • druh Stefan Majka- 60 lat w służbie,
 • druh Tadeusz Krzeczowski- 55 lat w służbie,
 • druhowie Edward Wąsik i Józef Dobosz- 45 lat w służbie,
 • druh Jacek Majka- 35 lat w służbie,
 • druh Mieczysław Szlachta- 30 lat w służbie,
 • druhny i druhowie: Anna Dobosz, Ewa Głąb, Mariola Babicz, Agnieszka Mikuś, Ryszard Głąb, Bogdan Babicz, Rafał Wojnicki- 25 lat w służbie,
 • druhowie: Grzegorz Białkowski, Krystian Powroźnik, Alfred Siudut- 15 lat w służbie.

Docenieni zostali również najmłodsi strażacy, którzy brali udział w Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych, w których to chłopcy zajęli III miejsce. 
 
Złotą Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wyróżnieni zostali druhny i druhowie: Anna Mikuś, Diana Dzierwa, Oliwia Fugiel, Kinga Skrzyńska, Natalia Kozik, Julia Bylica, Paulina Gurak, Anastazja Kamysz, Julia Papież, Martyna Dymon, Oliwia Wiecha, Ewelina Babicz, Dżesika Wielgus, Dariusz Babicz, Jakub Wojnicki, Michał Moskal, Kamil Skrzyński, Janusz Skrzyński, Przemysław Bach, Artur Bach, Szymon Skrzyński, Konrad Rębacz, Mateusz Śliwiński, Paweł Śliwiński, Marcel Wielgus.
 
 
Brązową Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odznaczeni zostali druhowie: Hubert Pukal, Dominik Sierakowski, Nikodem Biale, Nikodem Grzywiński.
 
 
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie podziękowań za okazaną pomoc i zaangażowanie w działalność naszej organizacji osobom i instytucjom, które od wielu lat nas wspierają. Podziękowania otrzymali:
 • Pan Marian Zalewski- Wójt Gminy Szczurowa
 • Rada Gminy Szczurowa
 • Pan Andrzej Potępa- Starosta Brzeski
 • st. bryg. Piotr Strojny
 • Towarzystwo Ratunkowe Górka w Chicago
 • Państwo Urszula i Sławomir Pater
 • Pani Ludwika Kalinowska
 • Pan Marian Majka
 • Pan Marcin Swornowski
 • Pan Sebastian Lechowicz
 • Państwo Bogumiła i Jan Dziąćko
 • Państwo Katarzyna i Eryk Dobosz

Głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach gratulowali pozyskanego sprzętu, dziękowali za dotychczasową bezinteresowną służbę i życzyli jak najmniej wyjazdów do akcji oraz szczęśliwych powrotów.
 
 
 
 
 
 
Na zakończenie druh Radosław Kłósek- dowódca uroczystości, odprowadził poczet sztandarowy i pododdziały w miejsce rozformowania. Rozpoczął się piknik rodzinny i wszyscy bawili się do białego rana.
 
 
Galeria zdjęć

Piotr Mikuś, Prezes OSP Górka