2018-07-05
Aktualności / Ogłoszenie o naborze wniosków na projekty grantowe
Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów
Nabór nr 1/2018/G
 
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”
działająca na terenie gmin:
Szczurowa, Drwinia, Bochnia, Rzezawa, Koszyce,
gmina i miasto Nowe Brzesko oraz miasto i gmina Kazimierza Wielka,
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
na zadania w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego lub
promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,
w ramach przedsięwzięcia III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów
 i promocja zasobów i walorów lokalnych
 
    Organizator naboru wniosków: Nadwiślańska Grupa Działania
„E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.
 
Termin składania wniosków:
od 20.07.2018 do 03.08.2018 (godz. 12:00)
 

Nadwiślańska Grupa Działania E.O. Cenoma