2018-06-11
Aktualności / Umowa na projekt rewitalizacji- remizy i rynku w Uściu Solnym, DL Włoszyn, remizy i domu ludowego w Kwikowie, domu ludowego w Kopaczach Wielkich, zabytkowego parku i byłego domu spółdzielczego w Strzelcach Wielkich
 
Po trwającym około rok procesie oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski w Krakowie projekt Gminy Szczurowa otrzymał dofinansowanie a w dniu 28 maja 2018 roku Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski wraz ze Skarbnikiem Marią Czesak podpisali umowę na dofinansowanie „Rewitalizacji obiektów społeczno- kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie gminy Szczurowa”. 
 
 
Umowę dla Gminy Szczurowa przekazał zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Paweł Knapczyk a odebrali Wójt Gminy Marian Zalewski i Skarbnik Maria Czesak. 
 
 
Koszt całkowity projektu wynosi 4 096 141,86 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 3 932 009,90 zł. Dotacja, która pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 2 949 007,37 zł.
Pozostała część tj. 1 147 134,49 zł będzie pochodzić z budżetu Gminy Szczurowa.
 
Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań publikować będziemy na stronie internetowej Gminy Szczurowa.

UG Szczurowa