2018-06-04
Aktualności / Informacja dotycząca przeprowadzania ocen energetycznych budynków na terenie gminy Szczurowa
 
Informujemy, że nowym Wykonawcą ocen energetycznych w Gminie Szczurowa jest firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą przy ul. Okrężnej 26, 53-008 Wrocław.
 
Podstawowe informacje na temat realizacji umowy: 
  1. Każdy ankieter/ audytor jest zobowiązany posiadać upoważnienie i legitymować się nim przed właścicielem. Wykonawca, w tym wyznaczane przez niego osoby (koordynatorzy, ankieterzy i audytorzy), będą dysponowali oświadczeniami imiennymi, wystawionym przez UMWM (wzór w załączeniu). Przedmiotowe oświadczenia mają służyć identyfikacji osób realizujących oceny przed właścicielem podczas przeprowadzania wizji lokalnej i drugiego spotkania.
  2. Wykonawca jest zobowiązany poinformować w formie mailowej koordynatora ze strony Wnioskodawcy o planowanym terminie wykonywania ocen energetycznych na jego terenie nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem wykonywania wizji lokalnych na jego terenie. Po otrzymaniu takiej informacji zostanie ona umieszczona na stronie internetowej Gminy Szczurowa.
  3. Jeden egzemplarz oceny audytor przekazuje mieszkańcowi podczas II wizyty. Drugi egzemplarz podpisanej oceny przez mieszkańca składany jest w Urzędzie Gminy.
Wstępny harmonogram wykonywania ocen przewiduje, że oceny energetyczne w naszej gminie będą wykonywane w miesiącu sierpniu. 
 

UG Szczurowa