2018-05-30
Aktualności / Sukces projektu partnerskiego- dofinansowanie dla Gminy Szczurowa

Projekt pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza” złożony przez Gminę Szczurowa w partnerstwie z 6 innymi gminami oraz 2 powiatami działającymi w strukturach Tarnowskiej Organizacji Turystycznej został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski i zakwalifikował się do dofinansowania.

Do Szczurowej trafi dotacja o wartości blisko 700 tys. zł na budowę odcinka ciągu pieszo- rowerowego o długości ok. 640 mb w centrum miejscowości Niedzieliska i dwóch punktów obsługi rowerzystów w Niedzieliskach i Uściu Solnym z parkingiem, altanami i ławkami dla turystów. Ponadto planuje się wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych na terenie gminy, które będą łączyć się z Wiślaną Trasą Rowerową oraz szlakami sąsiednich gmin. 
 
Partnerzy przewidują również szeroką promocje tras rowerowych poprzez portale internetowe, kanały społecznościowe, publikacje, wydawnictwa, materiały informacyjno-promocyjne, mapy, katalog, plakaty, ulotki z wykorzystaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych.
 
Wszystkie trasy rowerowe projektowane przez partnerów projektu w ramach wniosku są zgodne z „Podręcznikiem do projektowania tras rowerowych” i spójne z siecią głównych tras rowerowych zawartych w „Koncepcja Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, Biegowych oraz Narciarskich Tras Biegowych w Województwie Małopolskim”.

UG Szczurowa