2018-05-30
Aktualności / Polskie Wody nie mają pieniędzy na utrzymanie potoków
Poniżej pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jakie wpłynęło do Urzędu Gminy Szczurowa w dniu 25.05.2018 r. informujące o braku środków finansowych na utrzymanie potoków znajdujących się na terenie gminy Szczurowa. 
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie