2018-05-07
Aktualności / Spektakl teatralny "Baron Smog" w Zaborowie, Strzelcach Wielkich i Szczurowej
Z okazji obchodów Dnia Ziemi w dniach 26-27.04.2018 r. w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, w Szkole Podstawowej w Zaborowie oraz w OSP Strzelce Wielkie odbył się spektakl teatralny pt.: „Baron Smog” wystawiony przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury.
 
Niska emisja, smog, zanieczyszcze­nie powi­etrza, seg­re­gacja odpadów- to najważniejsze tematy, które zostały przed­staw­ione w spek­taklu eko­log­icznym zorganizowanym dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Szczurowa.
 
Tytułowy bohater przed­staw­ienia Baron Smog, dąży do tego, aby ziemia i powi­etrze były zanieczyszc­zone. Wybiera na swoją „prawą rękę” małą dziew­czynkę Tosię, która ma mu pomóc w real­iza­cji niec­nego planu zapanowa­nia nad światem. Jed­nak jest ktoś, kto czuwa nad Tosią i wraz z widzami dołoży wszel­kich starań, by pokrzyżować plany złego Barona.
 
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i aktywne uczestnictwo.
 
Spektakl odbył się w ramach realizowanego przez Gminę Szczurowa projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze”.
 
 
Galeria zdjęć 

UG Szczurowa