2018-05-02
Aktualności / Starania Dyrektora Szkoły oraz Gminy Szczurowa o modernizację boiska sportowego- docenione
Bardzo dobrze przygotowany projekt, w dniu 20 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski odebrał „promesę” gwarantującą dofinansowanie z budżetu województwa innowacyjnego projektu „Małopolskie boiska” na przebudowę znajdującego się obok szkoły w Strzelcach Wielkich boiska sportowego.
 
Dokument wręczyli wicemarszałek Wojciech Kozak i przewodnicząca SWM
Urszula Nowogórska.
 
 
Do pilotażowego konkursu „Małopolskie boiska” przystąpiło 106 jednostek samorządu terytorialnego, które zgłosiły do remontu 341 boisk sportowych. Po weryfikacji wniosków przez specjalistów i Urząd Marszałkowski w Krakowie (pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym) do dofinansowania zakwalifikowało się tylko 54 samorządy z terenu województwa małopolskiego w tym Gmina Szczurowa. 
 
W ramach projektu zostanie przebudowane boisko przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich. Odnowione boisko zostanie powiększone do wymiarów 40x 20 m i będzie posiadało bezpieczną nawierzchnię poliuretanową. Oprócz prac przy przebudowie boiska zostaną zakupione i zamontowane piłkochwyty, bramki, siatki, siedziska oraz piłki. 
 
 
 
Planowany koszt zadania to około 400 000,00 zł z czego 194 542,00 zł będzie stanowiło dotację z Województwa Małopolskiego. 

UG Szczurowa