2018-04-30
Aktualności / Szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w Nadwiślańskiej Grupie Działania E.O.Cenoma w Szczurowej

Szanowni Państwo,
W ramach przeprowadzanego naboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, chcących wziąć udział w naborze z obszaru gmin członkowskich tj: Rzezawa, Drwinia, Koszyce, Nowe Brzesko, Kazimierza Wielka, Szczurowa, Bochnia. Szkolenie będzie dotyczyć "Zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" i odbędzie się dnia 8 maja 2018 r. (tj. wtorek) od godz. 8:45 do godz. 16:45 w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA", tj. ul. Rynek 4 w Szczurowej.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pana Piotra Foszcza. 

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu powinni przesłać załączony formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną na adres: eocenoma@interia.pl, lub  za pośrednictwem faxu, pod nr (14) 671 40 70, bądź dostarczyć osobiście do biura LGD wypełniony formularz, w terminie do 4 maja 2018 roku. do godz. 14:00.

Dokumenty do pobrania:
formularz zgłoszeniowy
program szkolenia

Nadwiślańska Grupa Działania E.O. Cenoma