2018-04-10
Aktualności / Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku na temat zasad bioasekuracji
W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018r. poz. 360) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku przekazuje do wiadomości mieszkańców gminy Szczurowa dokumenty opracowane przez Głównego Lekarza Weterynarii, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w realizacji wymagań określonych przepisach powyższego rozporządzenia:
W pierwszych wierszach plików zamieszczonych powyżej wskazano przykładowy sposób wypełniania tej dokumentacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku