2018-04-10
Aktualności / Akcja krwiodawstwa w Strzelcach Wielkich
Gminny Klub HDK w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Szczurowa i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona zostanie w dniu 29 kwietnia (niedziela) 2018 roku.
 
Krew będzie pobierana przy kościele w Strzelcach Wielkich w godz. od 10:00 do 14:00.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Akcji wszystkich, którzy chcą wspierać szlachetny cel, jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Stefan Styczeń, Gminny Klub HDK w Drwini