2018-03-30
Aktualności / Życzenia Wielkanocne
Z okazji Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Gminy Szczurowa,
Rodakom zamieszkałym w kraju i za granicą,
w tym również zrzeszonych w Chicagowskich Klubach,
Towarzystwach i Fundacjach,
Internautom oraz Sympatykom Naszej Gminy
składamy serdeczne życzenia
obfitości łask Bożych,
zdrowia, pogody ducha, radości, pokoju
oraz Wesołego Alleluja.
 
          Kazimierz Tyrcha                                        Marian Zalewski
     Przewodniczący Rady Gminy                         Wójt Gminy Szczurowa
               wraz z Radnymi                                   wraz z Pracownikami
                                                                              Urzędu Gminy
 
 
Serdecznie dziękujemy za życzenia przesłane
z Klubów, Towarzystw, Fundacji i Rodaków zamieszkałych
w Stanach Zjednoczonych którzy za pośrednictwem
naszej strony internetowej
życzą wszystkim mieszkańcom Gminy Szczurowa,
Rodakom zamieszkałym w Polsce, Europie i na świecie
aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości,
a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.