2018-03-29
Aktualności / Współpraca z Politechniką Krakowską
W ramach współpracy Gminy Szczurowa a Politechniką Krakowską w dniu 12 marca 2018 roku na terenie Gminy Szczurowa przebywała kilkudziesięcio osobowa grupa studentów Politechniki Krakowskiej. Studenci będą opracowywać koncepcję zagospodarowania wybranych terenów wraz z wizualizacją przestrzenną zaproponowanych rozwiązań. Działania te wynikają z realizacji porozumienia, które podpisał Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski z Dziekanem Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. Jackiem Gyurkovichem. 
 
 
 
 
 
Celem współpracy jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią projektową i praktyką. Współpraca umożliwi opanowanie wizji rozwoju Gminy Szczurowa oraz przybliżenie realizowanego programu dydaktycznego do problemów wynikających z funkcjonowania projektanta w realnych warunkach przestrzennych, społecznych i gospodarczych. Powstałe opracowania Gmina Szczurowa będzie mogła nieodpłatnie wykorzystywać jako materiał do projektowania i realizacji przyszłych inwestycji. 
 
 
 
 
W trakcie spotkania dziekana Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. Jacka Gyurkovicha z Wójtem Gminy Szczurowa Marianem Zalewskim omówione zostały również plany współpracy na najbliższe lata.     

UG Szczurowa