2018-03-12
Aktualności / Zaproszenie na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” serdecznie zaprasza
na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów,
które zostaną przeprowadzone przez pracowników biura LGD
w każdej gminie członkowskiej.
 
Spotkania skierowane są w szczególności do mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji kultury, oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” czyli wszystkich osób oraz instytucji, które chcą skorzystać z możliwości dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER. Podczas konsultacji będą omawiane w szczególności warunki i sposoby realizacji i rozliczania projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach.
 
Harmonogram spotkań informacyjnych:
 
22.03.2018 r.- czwartek 
godz. 7:30 - 9:30       Biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”- Szczurowa
godz. 10:00 - 12:00   Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini,
                                             z siedzibą w Grobli- Gmina Drwinia
godz. 12:30 - 14:30   Urząd Gminy Koszyce
godz. 15:00 - 17:00   Wiejski Dom Ludowy w Łapczycy- Gmina Bochnia
 
23.03.2018 r.- piątek
godz. 7:30 - 9:30        Urząd Gminy Rzezawa
godz. 10:30 - 12:30    Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
godz. 13:00 - 15:00    Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji- Nowe Brzesko
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Nadwiślańska Grupa Działania E.O. Cenoma