2018-03-05
Aktualności / Zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowej

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Szczurowej po raz kolejny  przystąpiła do Programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W ramach realizowanego programu pozyskano środki finansowe na zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 450,00 zł, przy udziale środków własnych 20 032,99 zł. Łączna wartość projektu 30 482,99 zł. Termin realizacji zadania w części dotyczącej dotacji ustalono na okres od 5 czerwca 2017r. do 30 listopada 2017r. Za pozyskane środki finansowe doposażono księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowej oraz Filii Bibliotecznych w Dołędze, Uściu Solnym, Woli Przemykowskiej i Zaborowie łącznie w 2017 roku zakupiono 1 050 nowości książkowych dla dzieci, młodzieży, literatury pięknej i popularnonaukowej z tego 450 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do zapoznania się z nowo zakupionym księgozbiorem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczurowej