2018-03-05
Aktualności / Nowe boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich
Sporządzony przez Gminę Szczurowa projekt budowy boiska sportowego o bezpiecznej nawierzchni przeszedł procedury w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie i decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku otrzymał 50 % pomocy finansowej na realizację projektu pn. „Małopolskie boiska”, druga połowa kosztów budowy pokryta zostanie z budżetu Gminy Szczurowa.
 
W ramach tego zadania wybudowane zostanie boisko przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich o wymiarach 40x20 metrów i będzie posiadało poliuretanową nawierzchnię. Dodatkowo zostaną zakupione i zamontowane piłkochwyty, bramki, siatki, siedziska oraz piłki.
 
„Małopolskie boiska” to projekt, jakiego- w skali całego regionu- Województwo Małopolskie jeszcze nie realizowało. W ciągu najbliższych kilku miesięcy istniejące teraz boiska przyszkolne zmienią się nie do poznania. A co najważniejsze, bezpieczniejsi będą ich użytkownicy- uczniowie najczęściej korzystający z nich na lekcjach wychowania fizycznego czy rozwijający swoje sportowe pasje w wolnym czasie.
 
Otrzymana dotacja od Województwa Małopolskiego wynosi blisko dwieście tysięcy złotych.
 

 
Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich

UG Szczurowa