2018-02-27
Aktualności / Gmina Szczurowa- Wdrażamy program "Szkolny Klub Sportowy" w roku 2018 w Szkołach Podstawowych Gminy Szczurowa
Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie decyzją Ministra Sportu i Turystyki został Operatorem Wojewódzkim programu "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" na rok 2018.
 
 
SKS to systematyczne i ogólnodostępne zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. 
 
Szkolny Klub Sportowy otwarty dla wszystkich uczniów.
 
Największy w historii program zajęciowy, angażujący tak dużą liczbę uczestników został wdrożony w 2017 roku. Aby sprostać wyzwaniu organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego głównie na terenie obiektów szkolnych w wymiarze ogólnopolskim zapewniono finansowanie na dotychczas niespotykaną skalę. Celem SKS jest kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież szkolną ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mniej aktywnych oraz dziewcząt.
 
Udział dzieci i młodzieży szkolnej w zajęciach realizowanych
w ramach Programu SKS jest dobrowolny i bezpłatny.
 
Zajęcia będą prowadzone w dwóch edycjach tj. wiosennej 15.01.2018r.-22.06.2018r.
i jesiennej 03.09.2018r.-15.12.2018r., zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
 
Program SKS na terenie gminy Szczurowa będzie realizowany
we wszystkich placówkach oświatowych.
Ogółem zostanie utworzonych 8 grup ćwiczeniowych.

mgr Elżbieta Gądek, Kierownik ZOSiP w Szczurowej