2006-01-19
Aktualności / DOŁĘGA 14 styczeń 2006r.

Spotkanie
opłatkowo-noworoczno–integracyjne

Do niecodziennego wydarzenia doszło 14 stycznia 2006 r. w DOŁĘDZE gmina Szczurowa, autorami tego „zamieszania" byli Ks. Piotr Sroka katecheta Parafii Zaborów, Sołtys wsi Dołęga - Pan Stanisław Tabor, Sekretarz Gminy Szczurowa - Maria Kądziołka oraz Koło Gospodyń z Dołęgi i Zarząd Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa" z Brzeska.

Odbyło się tutaj spotkanie opłatkowo-noworoczno-integracyjne, połączone ze wspólnym kolędowaniem, w którym udział wzięło ponad 160 osób. Spotkali się tutaj mieszkańcy sołectw Dołęgi i Zaborowa, członkowie „Klubu osób samotnych, emerytów i rencistów" działającego przy Zarządzie Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa" w Brzesku oraz przedstawiciele brzeskiego stowarzyszenia emerytów i rencistów.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 1500 Jasełkami przygotowanymi przez młodzież z Dołęgi pod kierownictwem Ks. Piotra. Nie były to tradycyjne jasełka, ale jasełka, których akcja rozgrywa się w realnej, dzisiejszej rzeczywistości i odnosi się do czasów współczesnych.

W atmosferze życzliwości i ufności w lepsze jutro przy wspólnym stole, dzieląc się opłatkiem, składając sobie noworoczne życzenia oraz kolędując biesiadowały trzy pokolenia.

Serdeczne podziękowania za okazane serce i pomoc organizatorzy pragną złożyć Wójtowi Gminy Szczurowa Panu Marianowi Zalewskiemu, Burmistrzowi Miasta Brzeska Panu Janowi Musiał oraz sponsorom Państwu Annie i Kazimierzowi Kural - Restauracja Galicyjska, Panu Zbigniewowi Chabura- Zakład Masarski w Rylowej, Panu Antoniemu Wojnickiemu - Zakład Masarski w Szczurowej, Przewodniczącemu RG Panu Andrzejowi Fiołek, Panom: Zdzisławowi Nawrot i Zbigniewowi Mazur Prezesom GS „Samopomoc Chłopska" w Szczurowej oraz Panu Edwardowi Cieśla - Prezesowi Spółdzielni Mleczarskiej w Szczurowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć!

19 stycznia 2006r.UG Szczurowa