2018-02-07
Aktualności / Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Szczurowa
na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817)
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej 
 
Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 05.02.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Pliki do pobrania:

UG Szczurowa