2018-02-06
Aktualności / "Fundusze z Kulturą" po raz drugi w Lusławicach

Noworoczna gala „Fundusze z kulturą” gościła w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. To doskonała okazja, by po raz kolejny docenić i uhonorować tych, którzy w ostatnich latach skutecznie i efektywnie korzystali z Funduszy Europejskich. Gospodarzem wydarzenia był wicemarszałek Stanisław Sorys.

Jak co roku podczas gali Fundusze z Kulturą wyróżniani są ci, którzy sięgając po dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, najlepiej korzystają z tych funduszy- mówił wicemarszałek Stanisław Sorys. 

Inwestycja w biznes- inwestycja w rodzinę
Jak co roku podczas gali wyróżniono tych, którzy w ostatnim czasie sięgnęli po dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 oraz najlepiej korzystają z tych funduszy. Laureaci zostali uhonorowani specjalnymi statuetkami. To dzięki takim beneficjentom w Małopolsce możliwa jest m.in. aktywizacja zawodowa młodych rodziców, którzy chcą wrócić na rynek pracy czy kształcenie osób w konkretnych zawodach. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się:
  • W kategorii „Fundusze Europejskie- inwestycja w rodzinę”: 

1. Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa z Tuchowa, projekt: Bobolandia II- która umożliwia lub ułatwia powrót lub wejście na rynek pracy dla 30 osób z gminy Tuchów. Dzięki uruchomieniu żłobka, w którym miejsce znalazło co najmniej 30 dzieci, ich rodzice mogą wrócić do pracy po okresie opieki nad pociechą do lat 3. Do placówki dzieci uczęszczają od 1 grudnia 2016r. do 30 listopada 2018r.

2. P.H.U. „Midrew” Zespół Placówek Oświatowo- Edukacyjno- Rekreacyjnych z Limanowej, projekt: Wsparcie godzenia życia zawodowego z prywatnym w Limanowej i okolicznych gminach- Żłobek Miś Uszatek. Żłobek dysponuje 24 nowymi miejscami opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dziećmi niepełnosprawnymi). Dzięki temu rodzice powracający lub wchodzący na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka otrzymują wsparcie w godzeniu życia zawodowego i prywatnego w postaci zapewnienia profesjonalnej opieki nad swoimi pociechami.

3. Krystyna Gurba Przedszkole i Żłobek „Misiek” z Nowego Sącza, projekt: Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku Misiek. Dzięki żłobkowi aż 40 osób z Nowego Sącza będzie mogło wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Przewidziano utworzenie 20 nowych miejsc dla najmłodszych dzieci, które uczęszczają do żłobka w okresie od 1 marca 2017r. do 1 sierpnia 2019r. 


  • W kategorii „Fundusze Europejskie- inwestycja w biznes”:

1. Gmina Szczurowa, projekt: Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Szczurowej. Strefa Aktywności Gospodarczej jest jedną z najważniejszych prorozwojowych inwestycji realizowanych w gminie Szczurowa. Powstający SAG to obszar ok. 17 hektarów dobrze skomunikowany z drogą wojewódzką, w pełni uzbrojony, tworzący dla inwestorów atrakcyjną całość. W ramach projektu zostanie wybudowana droga dojazdowa do działek, chodniki, sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna i oświetlenie. 

2. Gmina Stary Sącz, projekt: Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Stary Sącz. Celem projektu jest utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej oraz uzbrojenie tego terenu. Inwestycja jest pierwszym etapem długookresowej strategii Gminy Stary Sącz związanej z udostępnianiem atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz scalaniem gruntów przez gminę. 

3. Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. w Tarnowie, projekt: Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki. Projekt zakłada rozwój Policealnej Szkoły Zawodowej SIGMA w Tarnowie poprzez utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego w sektorze tzw. białej gospodarki. Słuchacze szkoły biorący udział w projekcie kształcą się w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny. W ramach utworzonego CKZ objętych wsparciem zostanie 75 uczniów, którzy skorzystają z możliwości zdobycia kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego. W celu nabycia doświadczenia zawodowego planuje się organizację staży zawodowych dla 40 osób wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego dla słuchaczy szkoły policealnej. 

Bitwa na głosy
Gala „Fundusze z Kulturą” odbyła się w tym roku pod hasłem „Sopranissimo kontra Tre Voci- bitwa na głosy”. W czasie koncertu Orkiestry Symfonicznej im. Adama Wrońskiego, pod batutą Mieczysława Smydy, na głosy rywalizowali soliści: Joanna Horodko, Agnieszka Adamczak, Agnieszka Sokolnicka (Sopranissimo) kontra Voytek Soko, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj (Tre Voci- tenorzy). Wśród utworów znalazły się m.in. „Rigoletto- La donna è mobile” Giuseppe Verdiego, „Moon river” Henry’ego Manciniego, „El Tango de Roxane” Mariano Moresa, „O sole Mio” Eduardo Di Capua, „Halleluyah” Leonard Cohena, „Mambo Italiano” Boba Merrilla, „Upiór w Operze” Andrew Lloyda Webbera czy „Time to say goodbye” Francesco Sartoriego. Galę poprowadził Dariusz Stańczuk. Całość wydarzenia była transmitowana na antenie radia RDN Małopolska i w telewizji Tarnowska.tv. 

Lusławice gospodarzem gali już po raz drugi 
Wydarzenie „Fundusze z kulturą. Sopranissimo kontra Tre Voci- bitwa na głosy” odbyło się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. To- już po raz drugi- idealne miejsce do rozmowy o Funduszach Europejskich i jeden z najlepszych dowodów na to, jak środki europejskie zmieniają Małopolskę. Budowa Centrum została w znacznej części sfinansowana z unijnego budżetu (ponad 55,5 mln zł). Niebagatelny był też udział Województwa Małopolskiego, które dołożyło do inwestycji 5 mln zł. 

W efekcie powstał w pełni funkcjonalny obiekt wyposażony w: salę koncertową z zespołem dydaktycznym, zespół pobytowy umożliwiający ćwiczenia indywidualne, bibliotekę oraz infrastrukturę towarzyszącą. Miejsce to zostało w całości przystosowane i wyposażone do realizacji zadań Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w zakresie edukacji muzycznej oraz organizacji życia kulturalnego w skali całego kraju, a nawet Europy. Obiekt Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach został udostępniony dla publiczności 21 maja 2013r. Dzięki powstaniu nowoczesnej siedziby instytucji w Lusławicach, Centrum zrealizowało w latach 2013-2017 ponad 500 wydarzeń i programów edukacyjnych oraz koncertowych, w których wzięło udział około 120 tysięcy uczestników.


www.malopolska.pl