2018-02-02
Aktualności / Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuję o przewidywanym wystąpieniu opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w pierwszej dobie od 10 cm do 20 cm. W ciągu kolejnych godzin następować będzie dalszy przyrost pokrywy śnieżnej. W sumie za cały okres prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 45 cm od godz. 12:00 dnia 02.02.2018r. do godz. 24:00 dnia 03.02.2018r. 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie