2018-01-25
Aktualności / Informacja o realizacji projektu- "Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół gminy Szczurowa"

Projekt nr RPMP.10.01.03-12-0278/16 pt. „Kompetencje przyszłości-
rozwój i doposażenie szkół gminy Szczurowa”.

Okres realizacji: 01.06.2017- 31.12.2018r.
Całkowita wartość projektu: 1 898 489,27 zł
 
Dofinansowanie projektu z UE : 1 801 279,97
Wkład własny: 97 209,30
 
Projekt przewiduje dwa kierunki wsparcia: 
- Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych.
- Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.
 
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u 650 uczniów ze szkół Gminy Szczurowa, tj.:
 1. Szkoła Podstawowa Szczurowa- 220 uczniów /17 grup zajęć pozalekcyjnych/,
 2. Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie- 98 uczniów /15 grup zajęć pozalekcyjnych/,
 3. Szkoła Podstawowa Wola Przemykowska- 38 uczniów /9 grup zajęć pozalekcyjnych/,
 4. Szkoła Podstawowa Zaborów- 78 uczniów /11 grup  zajęć pozalekcyjnych/,
 5. Zespół Szkolno- Przedszkolny Uście Solne- 62 uczniów /10 grup  zajęć pozalekcyjnych/,
 6. Szkoła Podstawowa Szczurowa- klasy gimnazjalne- 96 uczniów /11 grup  zajęć pozalekcyjnych/,
 7. Szkoła Podstawowa Zaborów- klasy gimnazjalne- 58 uczniów /6 grup  zajęć pozalekcyjnych/. 
W ramach projektu:
1. Zostanie zrealizowanych 3 735 godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym:
 • Szkoła Podstawowa Szczurowa- 675,
 • Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie- 765,
 • Szkoła Podstawowa Wola Przemykowska- 405,
 • Szkoła Podstawowa Zaborów- 495,
 • Zespół Szkolno- Przedszkolny Uście Solne- 450,  
 • Szkoła Podstawowa Szczurowa- klasy gimnazjalne- 495,
 • Szkoła Podstawowa Zaborów- klasy gimnazjalne- 450. 

2. Zostały doposażone pracownie przedmiotowe szkół na ogólną kwotę 284 710,96 zł,
3. Zostanie zorganizowanych 14 wyjazdów naukowo- badawczych m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 5 wyjazdów, w Góry Świętokrzyskie 2, w Pieniny Dolina Dunajca- 3, Kraków Ogród Doświadczeń- 2, Chęciny Centrum Nauki Lenarda Da Vinci- 2 wyjazdy- za planowana kwotę ok. 135 tys.
4. Zostanie zakupiony sprzęt TIK- za ok. 685 tys. zł. W ramach w/w zakupu zostanie m.in. utworzonych 128 stanowisk komputerowych dla uczniów oraz 24 stanowiska dla nauczycieli.
5. Zostanie przeszkolonych 82 nauczycieli szkół w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu w okresie 19 miesięcy realizacji projektu na terenie gminy Szczurowa.

Koordynator projektu- mgr Elżbieta Gądek

Szczurowa, 25.01.2018r.