2017-12-22
Aktualności / Zawiadomienie

Sesja Rady Gminy Szczurowa- 28 grudnia 2017r. Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875)

Przejdź do
Biuletynu Informacji Publicznej

UG Szczurowa