2017-11-27
Aktualności / Szkolenia za bony w Małopolsce
Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://www.pociagdokariery.pl
 
Kto może skorzystać z projektu?
Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę- w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:
  • ukończyły 50. rok życia- niezależnie od wykształcenia;
  • ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat- posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat- posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą)- akcyjnie (najbliższy nabór w grudniu);
  • są w jakiś sposób związane z Małopolską- mieszkają, uczą się lub pracują w województwie małopolskim.
Jak skorzystać ze szkoleń?
Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.
 
Na Bilans Kariery będzie można umówić się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, nasi doradcy dyżurują także w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski (szczegółowa lista miejscowości i terminów poszczególnych dyżurów dostępna jest na stronie www.pociagdokariery.pl)- osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Bilansu Kariery i otrzymaniem dofinansowania do szkoleń w formie bonów proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem projektu „Kierunek Kariera” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl lub z wybranym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:
DYŻURUJEMY LOKALNIE:
 
Lp.
Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu
Termin realizacji
Miejscowość
Adres, nr sali
data
godziny (od-do)
1.        
Andrychów
Biblioteka Główna w Andrychowie ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów
18.12.2017
14.00-17.00
2.        
Bochnia
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jana Wiktora w Bochni
ul. Mickiewicza 5 sala na parterze
14.12.2017
12.00-17.00
3.        
Brzesko
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Królowej Jadwigi 18, sala nr 13 (obok sekretariatu)
04.12.2017
14.15-18.00
4.        
Bystra-Sidzina
Urząd Gminy Bystra-Sidzina
34-235 Bystra Podhalańska 373
27.11.2017
11.00-15.00
5.        
Dąbrowa Tarnowska
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Polnej 13
07.12.2017
14.00 – 17.00
6.        
Chrzanów
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie  ul. Broniewskiego 10C
11.12.2017
14.00-18.00
7.        
Ciężkowice
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice ul. Rynek 1 (Ratusz)
11.12.2017
14.00 – 17.00
8.        
Czchów
Urząd Miejski w Czchowie ul Rynek 12
13.12.2017
14.00 – 17.00
9.        
Gorlice
Dom Polsko-Słowacki
przy ul. Rynek 1
08.12.2017
8.00-16.00
22.12.2017
8.00-16.00
10.    
Iwkowa
Urząd Gminy w Iwkowej, Iwkowa 468
04.12.2017
14.00 – 17.00
11.    
Jordanów
Urząd Miasta Jordanowa
 Rynek 1, sala obrad
27.11.2014
11.00-15.30
12.    
Kęty
Dom Kultury w Kętach przy ul. Żwirki i Wigury 2a (sala 121 w budynku głównym)
29.11.2017
13.00-18.00
13.12.2017
13.00-18.00
13.    
Krzeszowice
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie
Plac Kościuszki 7
32-200 Miechów
13.12.2017
12.00-17.00
14.    
Michałowice
Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach (sala muzyczna, 2 piętro),
08.12.2017
17.00-19.00
15.    
Miechów
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie
Plac Kościuszki 7 Miechów
7.12.2017
14.00-18.00
16.    
Myślenice
Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
11.12.2017
13.30-17.00
18.12.2017
13.30-17.00
17.    
Niepołomice
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13
7.12.2017
9.00-15.00
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach
ul. Zamkowa 4
15.12.2017
11.00-17.00
18.    
Nowy Targ
Punkt Informacyjny „Fundusze Europejskie w Małopolsce” w Nowym Targu
Al. 1000-lecia 35,
34-400 Nowy Targ
27.11.2017
13.00-18.00
8.12.2017
12.00-16.00
19.    
Oświęcim
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI przy ul. Nojego 2B – na II piętrze przy wypożyczalni
14.12.2017
14.00-18.00
20.    
Ryglice
Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9
08.12.2017
14.00 – 17.00
21.    
Skawina
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie przy ul. Rynek 12
7.12.2017
14.00-18.00
22.    
Słomniki
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4
12.12.2017
15.30-19.30
23.    
Proszowice
Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach
ul. Krakowska 11
32-100 Proszowice
Sala nr 17
28.11.2017
11.00-15.30
11.12.2017
11.00-15.30
24.    
Raba Wyżna
OSP Raba Wyżna
02.12.2017
11.00-15.00
25.    
Tarnów
 
 
 
 
 
 
 
CenterMed, 33-100 Tarnów, ul. Słoneczna 32
27.11.2017
8.00-12.00
28.11.2017
13.00-17.00
27.11.2017
8.00-12.00
28.11.2017
13.00-17.00
04.12.2017
8.00-12.00
05.12.2017
13.00-17.00
11.12.2017
8.00-12.00
12.12.2017
13.00-17.00
18.12.2017
8.00-12.00
19.12.2017
13.00-17.00
26.    
Tuchów
Dom Kultury w Tuchowie
Ul. Chopina 10
13.12.2017
14.00 – 17.00
27.    
Trzciana
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie
11.12.2017
14.00 – 18.00
28.    
Wadowice
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
ul. A. Mickiewicza 27
pok. 302 III p.
28.11.2017
10.00-15.00
5.12.2017
10.00-15.00
12.12.2017
10.00-15.00
29.    
Wieliczka
Powiatowa i Miejska Bibliotece Publiczna w Wieliczce przy ul. Żwirki i Wigury 2
12.12.2017
14:00-19:00
30.    
Wyżyce
OSP Wyżyce
20.11.2017
14.15-18.00
31.    
Zabierzów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
ul. Cmentarna 2; 32-080 Zabierzów
30.11.2017
14.00-18.00
 
08.12.2017
14.00-18.00
32.    
Zakliczyn
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, ul. Grabina 57, 32-840 Zakliczyn
29.11.2017
14.00-17.00
19.12.2017
14.00 – 17.00
33.    
Zakopane
Powiatowy Urząd Pracy
W Zakopanem
Ul. Księdza Józefa Stolarczyka 14
34-500 Zakopane
08.12.2017
10.00-15.30

Z jakich szkoleń można skorzystać?
Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:

  • językowe w połączeniu z egzaminem;
  • informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min. Pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów;
  • kurs prawa jazdy kat. A, B, C, C+E;
  • zarządzanie projektami.
Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz w biurze projektu „Kierunek Kariera”.
 
Projekt ten jest przedsięwzięciem wyróżniającym nasz region na tle innych poprzez swój zasięg. Będzie realizowany do połowy 2023 roku, obejmie wsparciem w postaci bonów na szkolenia ponad 25 tys. pracujących Małopolan. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel prawie 90 mln zł.
 
Więcej informacji o projekcie „Kierunek Kariera” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie udziela biuro projektu „Kierunek Kariera”: tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie