2017-10-23
Aktualności / Setne urodziny Klubu Dołęga w Chicago

Klub Dołężan w Chicago celebruje w tym roku 100-lecie istnienia. Z tej okazji 24 września w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika biskup Andrzej Wypych w asyście kapelana klubu, ks. Antoniego Dziorka odprawili nabożeństwo dziękczynne w intencji założycieli organizacji oraz jej zmarłych i żyjących członków. Pierwszego października w sali bankietowej Jolly Inn odbył się bankiet jubileuszowy z udziałem 250 gości.

Honorowy prezes klubu Władysław Sowa prezentuje otrzymany od wójta Mariana Zalewskiego
dyplom uznania nadany państwu Sowom przez władze Gminy Szczurowa
 
Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski wręczył prezesowi klubu Benedyktowi Pacynie
podziękowania od władz gminy oraz mieszkańców Dołęgi

Klub został założony 21 marca 1917 roku jako Towarzystwo Ratunkowe Kwikowa i Dołęgi skupiając w swoich szeregach emigrantów z tych dwóch wiosek, którzy na początku XIX wieku dotarli do Chicago. Po trzech latach wspólnej pracy założyciele podjęli decyzję o rozdzieleniu się. Dołężanie przyjęli nazwę Klub Oświaty Wioski Dołęga, a jej prezesem został Franciszek Antosz. Pierwszym przedsięwzięciem charytatywnym organizacji była budowa szkoły podstawowej w Dołędze. Na ten cel zebrano 4 tysiące dolarów. Szkoła została uruchomiona w latach trzydziestych minionego wieku. Po wojnie klub zaangażował się w budowę nowego kościoła parafialnego w Zaborowie. W połowie lat osiemdziesiątych po wzmocnieniu bazy członkowskiej o grupę przybyłych w tym czasie do Wietrznego Miasta mieszkańców rodzinnej wioski nastąpił rozkwit działań pomocowych. Dołężanie z Chicago zaangażowali się w budowę kaplicy pod wezwaniem św. Floriana przeznaczając na ten cel 16 tysięcy dolarów. Praktycznie nie było przedsięwzięcia inwestycyjnego w Dołędze, w którym swojego udziału nie mieliby członkowie chicagowskiego klubu. Wioska została podłączona do sieci gazowej, wybudowano Dom Ludowy, remizę strażacką, do której został zakupiony specjalistyczny samochód. Wsparcie płynęło do Koła Gospodyń Wiejskich. Klub włączył się w remont kościoła i budowę nowej plebanii wraz z kaplicą przy parafialnej świątyni w Zaborowiu, a rodzina Władysława Sowy (ówczesnego prezesa) sfinansowała zakup dzwonów wraz z aparaturą do ich obsługi. W 2004 roku państwo Sowa ufundowali także pomnik św. Jana Pawła II, który został wzniesiony w rodzinnej wiosce obok kaplicy św. Floriana.


Gratulacje w imieniu zarządu ZKP przekazał prezes Jan Kopeć

O tych wszystkich zasługach dla rodzinnej miejscowości mówił na bankiecie jubileuszowym wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski. “Jubileusz 100-lecia Klubu Dołęga w Chicago jest wielkim wydarzeniem. Napawa dumą Dołężan i nas mieszkańców Gminy Szczurowa. Jest to 100 lat działalności charytatywnej, dzięki której pomagano mieszkańcom w budowie wielu obiektów. Praktycznie wszystko, co stało się w Dołędze, jest zasługą waszego klubu”- powiedział wójt Marian Zalewski wręczając prezesowi klubu Benedyktowi Pacynie okolicznościowy dyplom od władz gminy i mieszkańców wioski. Okolicznościowym dyplomem wójt uhonorował także wieloletniego prezesa i hojnego darczyńcę Władysława Sowę. W imieniu władz RP życzenia i gratulacje przekazał konsul Piotr Semeniuk, który wracając do historii przypomniał zasługi mieszkańców Dołęgi w niesieniu pomocy powstańcom styczniowym. Przy kapliczce stojącej przy ówczesnym dworze generał Langiewicz przyjmował przysięgę od powstańców, którzy z terenu Galicji wyruszali przez Wisłę w lasy kieleckie do walki z wojskami carskimi. W imieniu zarządu Związku Klubów Polskich, życzenia i gratulacje przekazał prezes Jan Kopeć wręczając pamiątkową plakietę z podziękowaniami za dotychczasową współpracę. Gratulacje złożył kapelan klubu ks. Antoni Dziorek. Do wspólnej modlitwy w intencji klubu i jego działaczy zaprosił zgromadzonych ks. biskup Andrzej Wypych. Honorowy prezes organizacji Władysław Sowa, który kierował klubem od 1976 do 2004 roku podziękował swoim byłym współpracownikom w łonie zarządu, obecnemu prezesowi Benedyktowi Pacynie oraz sekretarzowi Romanowi Janowskiemu wręczając im ufundowane przez siebie upominki. Prezes klubu z kolei wręczył przedstawicielom zaprzyjaźnionych klubów i organizacji dyplomy z podziękowaniami za wsparcie i współpracę.

Goście honorowi uroczystości od prawej: prezes ZKP Jan Kopeć, biskup Andrzej Wypych,
kapelan ks. Antoni Dziorek i konsul Piotr Semeniuk
 
Na zakończenie swojego występu tancerze zespołu „Lechici”
zaprosili uczestników bankietu do poloneza

W części artystycznej bankietu w wiązance tańców regionalnych zaprezentował się harcerski zespół “Lechici”, którego tancerze po swoim występie zaprosili gości do wspólnego poloneza. Oprawę muzyczną bankietu zapewnił zespół “Góra Band”.

Uroczystość prowadziła przewodnicząca bankietu Maria Giza w asyście wieceprezes Marii Szelawy. Z okazji jubileuszu wydany został bogato ilustrowany pamiętnik.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP, Jacek Janowski