2017-10-06
Aktualności / Nowa droga dojazdowa do pól w Niedzieliskach

Odbiorem końcowym została oddana do użytku kolejna wyremontowana w roku bieżącym droga dojazdowa do pól.

Remont drogi Niedzieliska- Podmłynia został wykonany w ramach umowy zawartej z Województwem Małopolskim (Urzędem Marszałkowskim w Krakowie).
 
 
 
 
 
 
 
Przedmiotowy zakres wykonanych prac obejmował między innymi: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych wraz z utwardzeniem poboczy warstwą z kruszywa łamanego.
 
Wykonawcą wyłonionym w drodze procedury przetargowej był Zespół Usługowy- Krzysztof Krupa.

UG Szczurowa