2017-10-04
Aktualności / Zapraszamy na szkolenie w zakresie projektów grantowych

Szanowni Państwo,
W ramach przeprowadzanych naborów w zakresie projektów grantowych, Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" zaprasza na bezpłatne szkolenie dla pracowników biura i potencjalnych beneficjentów, biorących udział w naborach, dla obszaru gmin członkowskich tj: Rzezawa, Drwinia, Koszyce, Nowe Brzesko, Kazimierza Wielka, Szczurowa, Bochnia.

Szkolenie będzie dotyczyć ,,Zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach podziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" i odbędzie się dnia 10.10.2017r. (tj. wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA", tj. ul. Rynek 4 w Szczurowej.

Uwaga!
Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu powinni przesłać załączony formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną na adres: eocenoma@interia.pl, lub  za pośrednictwem faxu, pod nr (14) 671 40 70 bądź  dostarczyć osobiście do biura LGD wypełniony formularz, w terminie do 9 października 2017 roku. do godz. 9:00.

Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy

Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.Cenoma"