2017-10-02
Aktualności / Dofinansowanie na wymianę kotłów węglowych
W dniu 29 sierpnia oraz 21 września 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego obniżenie poziomu niskiej emisji. Zgodnie z tymi uchwałami gmina Szczurowa otrzymała dofinansowanie na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowoczesne źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę, paliwa gazowe.
 
W lutym 2017r. gmina Gnojnik, jako Lider projektu wspólnie z gminami Borzęcin, Czchów, Dębno, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice oraz Zakliczyn złożyła wnioski na wymianę starych kotłów na paliwa stałe. Zgodnie z zapisami wniosków na terenie gminy Szczurowa zostanie zamontowanych 100 nowych pieców na paliwa stałe oraz 55 pieców na paliwa gazowe.
 
Przypominamy, że niezbędnym warunkiem uzyskania dofinansowania na wymianę pieca przez mieszkańców, którzy złożyli ankiety, jest pozytywny wynik oceny energetycznej oraz zakup kotła, który spełnia wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa.
Lista urządzeń, które spełniają powyższe warunki znajduje się pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
Lista zawiera tylko zgłoszone urządzenia grzewcze- kotły i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, oznacza to, że istnieją również piece, które spełniają powyższe wymogi, ale nie są wpisane na listę.
 

UG Szczurowa