2017-09-25
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa
Stosownie do art. 35 Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, że 25 września 2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, I piętro, na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Szczurowa przeznaczonych do dzierżawy.

UG Szczurowa