2017-08-04
Aktualności / Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów

W dniach 27 – 30 lipca odbył się Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Romowie przybyli do Szczurowej późnym popołudniem 27 lipca. Następnego dnia po przybyciu i krótkim, nocnym wypoczynku udali się do Borzęcina aby uczcić oraz odsłonić pomnik pomordowanych Romów z terenu tamtejszej Gminy. W sobotę goście udali się na cmentarz w Szczurowej, gdzie wraz z Kapelanem Romów ks. Stanisławem Opockim oraz ks. Proboszczem tutejszej parafii Wisławem Majką i władzami samorządowymi reprezentowanymi przez Wójta Gminy Szczurowa Pana Mariana Zalewskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Kazimierza Tyrchę. Poprzez modlitwę oraz krótkie okolicznościowe przemówienia nad mogiłą 93 pomordowanych w czasie II wojny światowej uczcili ich pamięć. O godzinie 19:00 w Parku Kępińskich w Szczurowej miał miejsce koncert muzyki cygańskiej, w którym wystąpiła „Perła i Bracia”. Uczestnicy chętnie tańczyli podczas koncertu, a następnie oklaskiwali prezentujący się na scenie zespół. W niedzielę Tabor wyruszył w drogę powrotną.

Galeria zdjęć

UG Szczurowa