2017-08-02
Aktualności / Obchody 90-tej rocznicy powstania Klubu Niedzieliska w Chicago

  „Chcąc mieć przyszłość, należy mieć przeszłość”


Obchody 90-tej rocznicy powstania Klubu Niedzieliska w Chicago
oraz 20-lecia oddania nowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach

 
Rok 2017 jest dla naszej miejscowości rokiem podwójnego jubileuszu.
W tym to, bowiem roku obchodzimy 20-lecie oddania nowego budynku szkoły oraz 90-tą rocznicę powstania Klubu Niedzieliska w Chicago. Dzięki ogromnej pracy
i zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, komitetu organizacyjnego pod przewodnictwem sołtysa wsi Pana Kazimierza Wróbel, jubileusz miał bardzo uroczysty charakter.
 Dyrektor szkoły Pani Katarzyna Mach oraz Sołtys wsi Niedzieliska Pan Kazimierz Wróbel przywitali zebranych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele gminnych i powiatowych władz samorządowych, instytucji współpracujących z naszą placówką, przedstawiciele Klubu Niedzieliska w Chicago, byli dyrektorzy szkół, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci, sponsorzy, jak też licznie zgromadzeni rodzice i uczniowie.
Serdecznie powitano:
- Przewodniczącego Klubu Niedzieliska w Chicago Pana Henryka Stąsiek
- Przedstawicieli polonii amerykańskiej: Panią Marię Pacyna z córką, Państwo Małgorzatę i Józefa Walczak, Panią Zofię Solak, Państwo Małgorzatę i Józefa Hanek, Panią Marzenę Wąż, Panią Agatę Czachor
- Wójta Gminy Szczurowa Pana Mariana Zalewskiego
- Przewodniczącego Rady Gminy Pana Kazimierza Tyrcha
- Członków Rady Gminy Szczurowa – Pana Marka Pudełko, Pana Zbigniewa Moskala, Pana Andrzeja Fiołek, Pana Franciszka Babło,
- Byłych dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły – Panią Stanisławę Stachoń, Panią Annę Gofron, Panią Marię Małek, Panią Martę Matys
- Wicestarostę Powiatu Brzeskiego Pana Ryszarda Ożóga
- Członków Rady Powiatu Brzeskiego- Pana Sławomira Patera, Pana Marka Antosza
- Pana Stanisława Chwałę
- Księdza proboszcza Józefa Masłonia

Organizacja 2-dniowejimprezy był to ogrom pracy dla wielu osób. Nie byłoby tej uroczystości, gdyby nie hojność i pomoc sponsorów – przyjaciół szkoły.
- Przewodniczącego Klubu Niedzieliska w Chicago – Pana Henryka Stąsiek
- Wójta Gminy Szczurowa – Pana Mariana Zalewskiego
- Sołtysa wsi Niedzieliska – Pana Kazimierza Wróbel
- Przewodniczącej Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju wsi Niedzieliska- Pani Bogusławy Daniel- Zieja
- Radnej wsi Niedzieliska – Pani Krystyny Budyn
- Przewodniczącego Wspólnoty Gruntowo-Leśnej – Pana Stanisława Czachor
- Koła Gospodyń Wiejskich – pod przewodnictwem Pani Danuty Lipchardt
- Ochotniczej Straży Pożarnej – pod przewodnictwem Pana Adriana Madej
- Proboszcza Parafii Niedzieliska – księdza Józefa Masłoń

  W części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście- Przewodniczący Klubu Niedzieliska w Chicago pan Henryk Stąsiek, Wójt Gminy Szczurowa pan Marian Zalewski, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Pan Ryszard Ożóg oraz proboszcz ksiądz Józef Masłoń. Wszyscy przemawiający nawiązywali do chlubnej przeszłości Publicznej Szkoły Podstawowej, podkreślali jej zasługi dla lokalnej społeczności, zgodnie stwierdzając, że szkoła kontynuuje dobre tradycje: rzetelnie naucza i skutecznie przygotowuje dzieci do dalszej edukacji. Zwracali uwagę, ze szkoła to społeczność stworzona przez pokolenia uczniów, ich rodziców oraz  nauczycieli i cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym.
   Podziękowali również wszystkim Rodakom za wszelką pomoc materialną świadczoną w ostatnich latach na rzecz ich małej Ojczyzny – Niedzieliska. Ta pomoc świadczy o trosce naszych Rodaków o rodziną miejscowość, która staje się z dnia na dzień piękniejsza. Nie sposób wymienić wszystkich Rodaków z Klubu Niedzieliska w Chicago, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla naszej szkoły oraz naszej miejscowości. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym, parafialnym. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, wsi, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali.
  Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się w specjalnie przygotowanej części artystycznej nawiązującej do dzisiejszej uroczystości. Imprezę uświetniły również występy taneczne- polonez, krakowiak, twist, a znane wszystkim piosenki „Batory statku jedyny”, W zielonym Gaju”, „Szła dzieweczka do laseczka”, „Upływa szybko życie” wspólnie z uczniami śpiewała również licznie zgromadzona publiczność. Gromkie brawa były najlepszą nagrodą dla młodych artystów.
   Kolejnym punktem w programie obchodów było zaproszenie wszystkich na zwiedzanie szkoły – Jubilatki. W trakcie zwiedzania była możliwość zobaczenia zaplecza dydaktycznego szkoły. Zaproszeni goście, absolwenci, byli pracownicy i nauczyciele z radością i wzruszeniem mieli okazję ponownie przemierzyć szkolne korytarze, odwiedzić sale lekcyjne, a tym samym wrócić pamięcią do szkolnych czasów. Wspomnienia minionych lat przywoływały również liczne wystawy, prezentujące historię i tradycje szkoły oraz najnowsze wydarzenia i osiągnięcia jej uczniów i nauczycieli. Była to również doskonała okazja do integracji absolwentów i obecnych uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Mogli również oddać się wspomnieniom i obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą pamięci zmarłych nauczycieli „Pamiętając o tych, co odeszli”.
   Słowa polskiego poety Tadeusza Różewicza, który doceniał wagę wspomnień i historii wypowiadając złotą myśl „Szanuj każde wspomnienia, z nich składają się wielkie historie” stanowiły motto specjalnie przygotowanej wystawy.
Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość przygotowano ekspozycje, gazetki, prezentacje. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Iluż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart kronik szkolnych, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odnajdywanie wizerunku wychowawcy.
   Kilkudziesięcioletnie zdjęcia dostarczane przez mieszkańców wsi, jak również gromadzone w archiwach szkolnych i parafialnych świadczyły o niekwestionowanym dorobku, bogatej tradycji i niepowtarzalnej historii stworzonej przez pokolenia ludzi. Pamiątkowe wystawy obrazujące historię Klubu Niedzieliska, historię parafii, szkoły, wsi, wybitnych osobistości z Niedzielisk dla wszystkich zwiedzających stanowiły podróż sentymentalną, tęsknotę za dawnym, nostalgię przeszłości, za czasem minionym, za czasem młodości. Zawierały wspomnienia, które są żywą lekcją historii.
   Pragniemy z tego miejsca podziękować wszystkim tym, którzy udostępnili materiały, zdjęcia, jednocześnie pragniemy wyrazić nadzieję, że wszyscy jesteśmy świadomi znaczenia naszej przeszłości, którą szanujemy, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy do dalszego rozwoju i przyszłości szkoły, naszej społeczności lokalnej. Dzisiejsze spotkanie było wspaniałą okazją do wspomnień i refleksji, które pojawiało się nie tylko w oficjalnych wystąpieniach, lecz przede wszystkim w koleżeńskich i przyjacielskich rozmowach.
   Wszyscy uczestnicy obchodów 90-tej rocznicy powstania Klubu Niedzieliska w Chicago oraz 20-lecia oddania nowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach otrzymali okolicznościowe wydanie folderu i filmu „Niedzieliska- nasza Mała Ojczyzna” oraz złożyli pamiątkowe wpisy w Księdze Pamiątkowej.
   Drugi dzień obchodów rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Niedzieliskach. W godzinach popołudniowych na boisku sportowym, przewidziane są zawody sportowe o Puchar Wójta w piłce nożnej oraz Piknik Rodzinny połączony z zabawą taneczną.
   Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Podwójny jubileusz był wspaniałą okazją do wywołania refleksji, wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, miejscowością, przywołania w pamięci naszej Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości. Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem.
 


Dyrektor Szkoły Pani Katarzyna Mach oraz Sołtys wsi Niedzieliska Pan Kazimierz Wróbel dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, dziękują też tym, którzy przyjęli zaproszenie i wspólnie uczestniczyli w jej uświetnieniu, natomiast społeczności szkolnej dziękują za ogromne zaangażowanie podczas przygotowań do uroczystości
W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia
i pamięć o szkole.

Relacja filmowa na stronie tarnowska.tv

Polonez w wykonaniu dzieci z PSP Niedzieliska.

 

W Zielonym Gaju

 

Galeria zdjęć

SP Niedzieliska