2017-05-17
Aktualności / Informacja o przebiegu konsultacji społecznych

Przedmiot konsultacji społecznych:  projekt uchwały Rady Gminy w Szczurowej
w sprawie określenia  zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Forma konsultacji społecznych: spotkanie konsultacyjne, zbieranie uwag za pomocą formularza  i ankiety.

Data odbycia spotkania: 14.04.2017r. zbieranie uwag za pomocą formularza i ankiety do 15.05.2017.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych  zostało zamieszczone  w portalu  urzędu gminy w Szczurowej oraz w BIP w dniu 13.04.2017 roku.

Projekt uchwały zamieszczono  w portalu urzędu gminy oraz w BIP 13.04.2017r.

Dokumenty zostały zamieszczone w zakładce RWEWITALICAZJA.

Podczas spotkania  przedstawiono projekty dokumentów w formie papierowej oraz prezentacji.

Podczas prezentacji przedstawione zostało zagadnienie rewitalizacji oraz działania Komitetu Rewitalizacji  w kontekście ustawy  O rewitalizacji z  9 października 2015 r.

W wyznaczonym czasie nie napłynęły wnioski ani ankiety.

Szczurowa 17.05.2017

UG Szczurowa