2017-05-17
Aktualności / Nowe możliwości w Zespole Szkół w Szczurowej
Zespół Szkół w Szczurowej od lat cieszy się dobrą opinią w środowisku. Zdaniem rodziców i uczniów to bardzo dobra szkoła kształcąca fachowców dla nowoczesnego przemysłu, rolnictwa i usług. Wyróżnikiem szkoły jest różnorodność form kształcenia, rzetelna opieka, kultywowanie tradycji, bezpieczeństwo oraz wyjątkowo estetyczne otoczenie.
 
 
Szkoła stwarza uczniom szansę zdobycia dobrego wykształcenia, na bieżąco reaguje na sygnały rynku pracy, otwierając profile, które odzwierciedlają zapotrzebowanie na specjalistów danych dziedzin, a także zaspokaja zainteresowania uczniów.
 
Dzięki wieloletniemu okresowi nauczania, udało się zdobyć bardzo duże doświadczenie, a także wypracować własny styl nauczania. Kadra pedagogiczna jest doskonale przygotowana do pracy z młodzieżą, zawsze ukierunkowana na młodego człowieka. 
 
 
 
Atutem szkoły jest nowoczesna baza techniczna, rewelacyjnie wyposażone klasopracownie. Szkoła może pochwalić się wysokim poziomem kształcenia i bardzo dobrą zdawalność egzaminów zawodowych.
 
 
 
 
 
W zakresie zdawalności egzaminów zawodowych (kwalifikacji) wyniki szkoły są wyższe od wyników Polski i Małopolski.
 
 
W skład ZS w Szczurowej wchodzi:
 • Technikum Handlowe (4-letnie),
 • Technikum Obsługi Turystycznej (4-letnie),
 • Szkoła Branżowa (3-letnia),
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia),
 • Liceum Ogólnokształcące (3-letnie),
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, (2-letnie),
 • Kursy Kwalifikacyjne (nauka trwa 1,5 roku- kwalifikacje: A18 i A21).

 (kliknij w obrazek aby powiększyć)

Kierunki kształcenia:
 • Technik Handlowiec z innowacją „menager handlowy”. Jest to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści od marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgowości, przedstawiciela handlowego (sales representative), merchandiser (dystrybutor produktów), sales manager (szef działu sprzedaży).
 • Technik Ekonomista z innowacją „edukacja administracyjno- księgowa”. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno- biurowych, a przede wszystkim na takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu: finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług.
 • Technik Obsługi Turystycznej z innowacją animator czasu wolnego. Po uzyskaniu tytułu technika obsługi turystycznej otwierają się możliwości pracy w: biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Jako technik obsługi turystycznej możesz prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.

Oferta Szkoły Branżowej 3-letniej:

 • Sprzedawca, betoniarz- zbrojarz, murarz- tynkarz, kucharz, piekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, fryzjer, elektryk, wędliniarz, stolarz, posadzkarz- klasy wielozawodowe dla młodocianych pracowników. Zajęcia  teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy. 
 • Profil psychologiczno- pedagogiczny z elementami prawa oraz historyczno- prawny w Liceum Ogólnokształcącym. Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach humanistycznych, psychologiczno- pedagogicznych, zainteresowanych historią, językiem ojczystym oraz prawem.
 • Profil ogólny z przedmiotami rozszerzonymi językiem angielskim i historią w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych- absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy.
 • Prowadzenie sprzedaży (kwalifikacja A18)- zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w profesjonalnej pracowni sprzedaży. Aby uczestniczyć w kursie wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub 8- klasową szkołę podstawową i w roku rozpoczęcia kursu ukończone 18 lat. Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 • Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej (kwalifikacja A21). Technik księgarstwa jest pośrednikiem między wydawcą a czytelnikiem. Zajmuje się działalnością handlową, sprzedażą książek, płyt, map, reprodukcji dzieł sztuki i pozostałego asortymentu księgarskiego. Organizuje kampanie reklamowe, spotkania z autorami, kiermasze, wystawy. Bierze udział w targach książki i giełdach. Dba o promocje książek.
 
 
 
 (kliknij w obrazek aby powiększyć)
 
 (kliknij w obrazek aby powiększyć)
 
Projekty unijne w Zespole Szkół w Szczurowej:
Dzięki udziałowi szkoły w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w latach 2017-2020 w szkole będzie można bezpłatnie uzupełnić swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach/kursach:
 • prawa jazdy,
 • animatora czasu wolnego,
 • obsługi kas fiskalnych,
 • florysty,
 • recepcjonisty.
Łączny budżet projektu to niemal 400 000 zł. W ramach projektu doposażona zostanie sala komputerowa  (15 laptopów i 15 tabletów).
Szkoła bierze także udział w „Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” - nowatorskim projekcie upowszechniania wiedzy. Inicjatywa ta umożliwia współpracę szkoły z uczelniami wyższymi, a co za tym idzie uczniów z pracownikami akademickimi.
Uczniowie będą uczestniczyć w wykładach tematycznych z turystyki czy marketingu na AGH i AWF w Krakowie oraz w zajęciach wirtualnych w szkole- telekonferencje z pracownikami akademickimi. W celu realizacji zajęć on-line szkoła otrzyma pracownię z super szybkim łączem internetowym do prowadzenia konferencji audio-video (system kamer, mikrofonów, terminali), które pozwolą brać interaktywny udział w laboratoriach on-line na uczelni. 
 
Już w maju 2017 r. w ramach projektu Erasmus+ uczniowie pojadą na praktyki do hoteli i biur podróży w Austrii na okres 3 tygodni (okolice Tyrolu). Każdy uczeń (15 osób) odbędzie płatną praktykę, która pozwoli mu zarobić nawet 1 000 euro.
 
 
 
Więcej informacji na:
 
- Drodzy Gimnazjaliści, stoicie przed jednym z najważniejszych wyborów w Waszym życiu. Niebawem zdecydujecie, w jakich szkołach będziecie kontynuować swoją naukę. Decyzje, które teraz podejmiecie, zaważą na Waszej przyszłości. Dlatego wybierajcie mądrze- Jolanta Gola-Styrna, Dyrektor Zespołu Szkół w Szczurowej.

Zespół Szkół w Szczurowej